Idź do treści

Menu główne:

Biuro Rachunkowe Łódź, Biura Rachunkowe Łódź, usługi księgow łódź


Oferta


Pełny zakres usług:

• Usługi on-line
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
• prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami polskiego prawa podatkowego
• sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
• sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń pracownika
• sporządzanie dokumentacji chorobowej pracowników i właścicieli firmy
• obliczanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń
• rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• tworzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracownika na podstawie Kodeksu Pracy (umowa o pracę, świadectwo pracy, inne dokumenty kadrowe)
• tworzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem osób na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło i in.)
• prowadzenie teczek osobowych pracowników.
• rozliczenia roczne pracowników (PIT 40) oraz informacje PIT 11
• zaświadczenia dla pracowników do innych instytucji zgodnie z zapotrzebowaniem.
Dodatkowe usługi

• Pełen zakres usług BHP
• Usługi medyczne: badania lekarskie -wstępne i okresowe
• Możliwość świadczenia usługi u klienta
• Odbiór dokumentacji od klienta

Strona główna | Oferta | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego